I Sel kan det nå bli bare tre partier å stemme på i høstens kommunevalg. Dette kan vi lese i GD 27.2. Kun Ap, Sp og SV ser nå ut til å klare å stille liste. Er du fornøyd med å ha bare de tre partiene å stemme på?

Politiker, eller «folkevalgt» som vi liker best å kalle oss, er demokratisk valgte ombudspersoner fra folket. Det å få tilliten fra et parti til å stå på valglista er en ære og et stort ansvar, og svært meningsfullt.

Norge er et fantastisk land der frivilligheten, fellesskap og dugnadsånd står sterkt. Over alt i kommunen vår er det folk i lag og organisasjonar som bruker verdifull fritid til å få viktige delar av samfunnet til å gå rundt. Folk sitter i styret i hjelpeorganisasjoner, de trener unger i både den ene og andre idretten, baker kaker, selger lodd, rydder, vasker, sjauer og organiserer. I Sel er mange som bidrar for frivilligheten.

Akkurat nå så trengs det frivillige til den aller mest grunnleggande dugnaden i lokalsamfunnet. Den dugnaden som legger grunnlaget for at alt det andre kan fungere, nemlig demokratiet.

Det er mange måter du kan påvirke utviklingen i samfunnet. Facebook er antagelig minst effektfullt. Leserbrev i avisa er en annen måte. Du kan også påvirke politisk i ulike enkeltsaker som er viktige i kommunen. På hjemmesiden til kommunen kan du lese mer om hvordan. Du kan for eksempel delta i åpne møter, fremme innbyggerinitiativ til kommunestyret, holde innlegg i «åpen halvtime» eller ta finne kontaktinformasjon for å ta direkte kontakt med en av de folkevalgte.

Medlemskap i et politisk parti er likevel et av de mest virkningsfulle. Da kan du delta i utviklinga av de politiske programmene til partiet, drive valgkamp, og en kan stille seg til disposisjon som folkevalgt for lokalsamfunnet! Ved å være med i et parti får du nyte godt av skikkelig grundig forståelse i hvordan mange kloke folk som deler ditt verdisyn vil utvikle samfunnet gjennom partiets partiprogram, visjon og prinsipprogram.

Hvordan finne veien inn i MDG? De som tar seg tiden til å lese hele partiprogrammet vil finne en helhet som man kjenner seg igjen i, og kan vise retningen på samfunnsutviklingen for at fremtiden skal bli bra. Og det er veldig inspirerende å lytte til, diskutere med, og tilbringe tid sammen med andre medlemmer i partiet «vårt».

Ingen av de som er politikere i kommunen i dag har fått et brev i posten fra en eller annen instans som sier at de må bli folkevalgt fordi de har særlig gode evner eller det motet som kreves for å være folkevalgt. Politikere er valgt av folket. Men før det, så er de valgt av sitt eget parti. Og før det igjen, så valgte de seg selv. De valgte å ta sitt samfunnsengasjement, og kanskje bekymring, på alvor, og våget å vise sitt engasjement, og sin støtte til et verdisyn og for et parti.

Akkurat nå jobber alle de politiske partiene med å finne sine kandidater til valglistene for kommune- og fylkestingsvalget i september 2023. Vi har lest i avisen om flere opprivende prosesser i flere parti, for det er mye følelser når personlig engasjement skal vurderes i en rangering av hverandre på en liste. Det er veldig viktig at alle som viser interesse for å gjøre en innsats blir behandlet med stor respekt og empati av sine partifeller, og det er da også heldigvis hovedregelen. Å støtte og utfylle hverandre, bygge laget og stå sammen om de politiske målene, selv når en er uenige er den viktigste grunnpilarene i et sterkt parti-lag.

Alle partier trenger gode, samvittighetsfulle «voksne i alle aldre» til listene sine. Partiene trenger dessuten frivillige til styret og i ulike utvalg og til valgkamp.

Om du ser med bekymring på framtiden og føler deg maktesløs og ubetydelig i det større bildet? Om du ikke vet hvordan ditt verdisyn best kan brukes for å gjøre en forskjell, så er det lokaldemokratiet som er svaret. Du kan bety noe for ditt lokalsamfunn! Du kan legge tid og krefter inn i dette viktige felles prosjektet. Tilbake får du opplevelsen av å ha fått sagt hva du mener, på måter som kan gi faktisk endring. Du kan ta del i gode fellesskap med meningsfeller og fra tid til annen faktisk også få virkelig gjennomslag for sakene du mener er viktigst.

Om du som oss har tatt inn over deg at vi står overfor massive utfordringer og vet at vi har det travelt med å få ned klimautslippene og ta vare på naturen for at kriser knyttet til energi, matforsyning, folkevandringer og rettferdig fordeling i verden ikke skal forverres, ja da hører du nok hjemme i Miljøpartiet De Grønne. Velkommen skal du i så fall være!

Andelen av befolkninga som er medlem av et politisk parti har vært jevnt synkende gjennom mange år. Andelen som faktisk stemmer er også lav og til dels synkende. Det er alvorlig! Vi ser dessuten en endring i hvordan partiene blir finansiert, fra like og rettferdige offentlige støtteordninger og medlemsavgift, til at «rike onkler», lobby-organisasjoner og interesseforeninger støtter partier som gavner deres virksomheter, er økende. I et sunt demokrati bør det ikke være slik at folkemakta kan kjøpes for penger.

Bli derfor med og bruk din viktige stemme. Vær en motvekt til uthuling av demokratiet. Bruk viktige og riktige kanaler for å vise ditt engasjement! Demokratiet er ditt, og det må brukes! Det er viktigere enn noen gang!