Høyt spill fra Sel Sp

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Eldri Siem og Sel Sp ber om velgernes tillit for å fjerne fundamentet i Sel kommune sin økonomiplan og erstatte det med mer utredninger. Et nå 2 år gammelt kommunestyrevedtak om bygging av ny barneskole skal reverseres. Her spilles det et høyt spill med den kommunale økonomien og samarbeidet politikk – administrasjon i potten. Eldri Siem maler et elendighetsbilde av en ny skole på Elvebakken. Dette setter hun opp mot et alternativ i Nyhusom med bare plussider. Hun presterer på toppen av dette å framstille alternativet i Nyhusom som basert på økonomisk ansvarlighet.

Etter at Siem i 8 år har sittet tett på planprosesser og budsjettarbeid er det oppsiktsvekkende at hun tilsynelatende tar så lett på sjanseseilasen hun og hennes parti nå inviterer velgerne til å støtte. Risikoen og nedsiden er stor. Etter 4-5 år med overskudd i regnskapene og avsetning i fond har vi de siste 2 årene hatt sterkere vekst i utgiftene enn i inntektene. Det kan selvfølgelig ikke fortsette slik. Kommunestyret har derfor vedtatt at vi må iverksette tiltak med kutt i driftsbudsjettet og forskyvning av ressurser mot helse, pleie og omsorg. Dette støtter Siem og Sp. Men de stemmer i mot tiltakene som skal følge den overordnede målsettinga – endringer i barnehagestrukturen i Otta-området og sammenslåing av skolekretsene Sel og Otta. De kommer ikke med et alternativ utover vage og tidvis motstridende signaler om barnehage på gamle Otta skole, videreføring av barnehagedrift i dagens bygg eller nedlegging av noen, utbygging av andre. Vi vet ikke hva Siem og Sp vil. Utover å reversere og forkaste 2 års utredning av ny skole på Elvebakken. Det er lagt ned årsverk i administrasjonen og brukt mye penger etter kommunestyrevedtaket i 2017. Vi er nå klare til å engasjere entreprenør, detaljprosjektere og starte bygging i 1. kvartal 2020. Høsten 2021 skal elever og lærere kunne flytte inn i en helt ny skole nær flerbrukshall, idrettsanlegg og bibliotek. Da kan vi endelig gi den utdaterte skolen sør i Otta sentrum avløsning. Men Siem vil heller velte spillebrettet og starte en ny, ressurskrevende utredning av et prosjekt med mange ukjente og ubesvarte spørsmål.

Administrasjonen og øvrig ansatte i Sel kommune har de siste årene arbeidet under høytrykk. Både organisasjonen og enkelte nøkkelmedarbeidere har tidvis vært nede i knestående. Det toppet seg i sommer etter brannen på Sel sjukeheim. For tiden mangler vi fast ansatt rådmann og vi har ledig 1 av 3 kommunalsjefstillinger. Dette kjenner Sel Sp godt til. Siem har selv ved flere anledninger uttrykt bekymring. Har Sel Sp tenkt igjennom hvilke signaler dere nå sender til våre ledere og ansatte ? Om verdien av innsatsen og rådene de etter grundige utredninger har gitt oss politikere ?
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags