Hovedtillitsvalgt føler ikke ansatte blir godt ivaretatt

- Arbeidsforholdene til våre ansatte er veldig lite forutsigbare. Jeg føler ikke at de blir godt ivaretatt, spesielt med tanke på den totalen belastningen de har stått i, over en veldig lang periode nå, sier Nina Grindstuen, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Sel.