Høgsterett tek ikkje anken av Moavegen til behandling:– Det var forventa, men eg er skikkeleg skuffa

Høgsterett vil ikkje ta anken knytt til dom i Moavegen opp til behandling.