Her skal det asfalterast i sommar

Bebuarane langs to fylkesvegar i Sel og to i Vågå kan glede seg til ny asfalt i sommar.