Henvender seg til alle kommuner i nord- og midtdalen på jakt etter mulige industribygg

Etter møte i produsentgruppa i Gudbrandsdal Slakteri nylig er det bestemt å se på tre ulike alternativer på vegen mot etablering av et slakteri.