– Det er både artig, interessant og lærerikt. Det er bra vi lærer om disse temaene og det er lagt opp et bra opplegg, sier Thea Green-Kleiven, Linus Skauge Børud, Marius Dahlen og Simen Rindhølen.

Alle fire er elever på 9. trinn ved Otta ungdomsskole.

Gjennomføres årlig

Helseuka blir gjennomført på 9. trinn hvert år. I løpet av uka får elevene besøk utenfra og lærer om temaer som for eksempel seksualitet, rus, avhengighet, kroppen, kjønn, fysisk og psykisk helse.

Elevene synes alle temaene de lærer om i løpet av helseuka er interessante.

– Det handler mye om å bli bedre kjent med seg selv, sier Thea Green-Kleiven.

Lærer Katrine Stensland tror det er nyttig at skolen får besøk utenfra av folk som har god kunnskap og kjennskap til temaene som blir tatt opp under helseuka.

Elevene sier seg enig.

– Det er noe nytt når det er andre folk, og man følger kanskje litt bedre med. Det er mer interessant, mener de.

Imponerte over ungdommen

Den dagen Norddalen tok turen innom helseuka var lege Helge Leander Jensen og Gry Hege Hagberg fra helsestasjonen til stede og hadde opplegg for elevene. Det samme var Sigri Dahl, Bente Haugen, Synnøve Solstad og Yvonne Hjelde Bråten fra tjenesten for rus og psykisk helse i Sel, og Magnus Eidem fra KoRus-Øst.

Noen av dagens temaer var blant annet utviklingen av kroppen, sikker sex, seksualitet, psykisk helse, alkohol og cannabis, og skjermbruk.

De ulike instansene deltar under helseuka både med sin fagkunnskap, men også for at elevene skal få hilse på og få kjennskap til de ulike instansene i kommunen.

De forteller om ungdom som er reflekterte og har både god innsikt og forståelse. Ungdommene har på forhånd hatt anledning til å sende inn spørsmål anonymt, siden det ikke er alle temaer det er like greit å stille spørsmål om høyt.

Det kom inn mange spørsmål.

– Elevene er både nysgjerrige og velreflekterte. De har sendt inn mange gode spørsmål. Vi er imponert, sier de.