Rullande kulturminne er eit nytt ord som får meir meining etter kvart som det blir materialisert. Helge Skjåk er ein lastebil-og bussentusiast som det knapt finst maken til. Han har sin oppvekst blant OKB bussar og lastebilar i Bismo i Skjåk og dette skulle også bli ein stor del av hans yrkesaktive liv. Helge har nyleg åpna sitt eige bilmuseum i Bismo for nettopp å ta vare på historiske kjørety og fortelje om transporthistoria til Ottadalen kommunale billag. (OKB) Museumsåpninga vart stilig markert med snorklypping laurdag 10. juli, med eit stort frammøte framfor den 1500 kvadratmeterstore museumshallen. Her var det kulturinnslag, helsing frå fleir kommunar og heiderspris tildelt Helge med mange takkens ord for sin store innsats for nettopp bevaring og formidling.

Så blar vi fram til sist helg og laurdag 24. juli klokka 13.00 på Leirflata i Heidal. Kulturprisutdelinga i Sel kommune for 2019 vart utsett frå ifjor til i år og utdelinga vart samtidig med den årlege utstillinga til Sjoa og Heidal Gammelteknisk foreining. Det var nemleg Helge Skjåk som skulle få kulturprisen og dette vart ei feststund som starta med musikalske kulturinnslag med Eldri Tofte og Pål Svindland. Ordførar Eldri Siem var høgtideleg på plass med mange gode ord, stor blomsterbukett og kulturpris. Ordføraren la spesielt vekt på det store og engasjerte arbeidet som er nedlagt av Helge gjennom mange år.

Grunngjeving for tildeling av kulturprisen vart opplese: ” Driftsutvalget besluttet at Sel kommunes kulturpris for 2019 tildeles Helge Skjåk. Driftsutvalget har følgende begrunnelse: Driftsutvalget har i sitt møte 03.02.2020 tildelt Helge Skjåk kulturprisen for Sel kommune for 2019. Helge Skjåk har fått prisen for sitt store engasjement i å bevare historien til Ottadalen kommunale billag. (OKB) Ottadalen kommunale billag var et felles billag for kommunene i Ottadalen, som ble stiftet i 1943, som en sammenslutning frå tidligere O.G.S. ( Otta Geiranger Stryn). O.K.A. (Ottadalen kommunale Auto Vågå),Skjåk bilene og Heidal Auto som alle startet på 1920 tallet.

Billaget eksisterte fra 1943 til 1985 og spilte en helt avgjørende rolle for kommunikasjon og samfunnsutvikling i Ottadalsbygdene. Billaget var en viktig og stor aktør som skapte mange arbeidsplasser. Eksempelvis hadde selskapet i 1978 133 ansatte og en vognpark på 39 busser, 41 lastebiler, 3 kombinertbusser og 6 andre kjøretøy.

Helge Skjåk har gjennom en mangeårig innsats maktet å ta vare på og restaurert betydelige deler av den gamle bilparken til OKB. Dette er nå historiske kjøretøy. Drifteutvalget mener at uten hans innsats, hadde disse stått i fare for å gå tapt. Til nå har Helge Skjåk tatt vare på i alt 14 busser og lastebiler. Disse er ferdig restaurert i originale farger og merking. Kjøretøyene er i aktiv bruk på utstillinger og turer. Like mange kjøretøy står klare til oppussing og nytt liv. Restaureringsarbeidet her vært mulig gjennom en enorm arbeidsinnsats og bruk av egne midler. I tillegg til å vise betydningen av OKB som en del av utviklingen i Ottadalen, er den også viktig som en del av Norsk transporthistorie.

Når Helge Skjåk har samlet så mange av disse kjøretøyene ved egen innsats, sier det mye om hans iver og pågangsmot. Driftsutvalget ser på dette arbeidet som svært viktig for fremtiden, ikke bare som kjøretøy alene, men som en del av kulturhistorien lokalt. Helge Skjåk tar nå også initiativ til å få skrevet en bok om folk og biler i OKB og selskapets utstrakte virksomhet i Norddalen. Helge Skjåk sitt arbeid gjør han til en verdig vinner av kulturprisen i Sel kommune for 2019.Hans innsats og kulturpris vil vinne gjenklang i hele Ottadalen.”