Anleggsbus med limousin i fjøset

Av

Anleggsbus Kai Ove Kleiven sprengjer tunnelar slik at folk skal få kjøre beinveges på flotte vegar gjennom fjell med limousinar. Men han legg også til rette for limousinar i fjøset.