Har tro på slakteri:- Det er et tungt løft, men sammen kan vi få det til

– Jeg har veldig tro på det jeg har sett i Gudbrandsdalen. Vi vil gjerne være med og gå inn.