Har ti nettbrett til utlån til eldre:- Tror det betyr mye for dem som får låne dem

Sel sanitetsforening har fått 10 nettbrett til odel og eie, som de kan låne ut til eldre i kommunen. Nå har sanitetsforeningen forespurt Sel kommune om å finne folk som kan ha nytte av nettbrettene.