Har ordna til eigen koronainngang på helsesenteret

Helsesenteret tek sine forholdsreglar og har oppretta ein eigen koronainngang i kjellaren.