Hjelpepleier Eli Johansen jobber nå i bokollektivet. Sykepleier Monica Brobakken jobber på tvers av avdelinger.

Begge forteller at de trives veldig godt på arbeidsplassen sin.

Et andre hjem

– Jeg har vært her siden 1996, så det er blitt som mitt andre hjem. Jeg har alltid følt at det er en god og trygg arbeidsplass og det er godt å ha arbeidsplassen sin i bygda man bor, sier Johansen som jobber i bokollektivet.

Brobakken jobber på tvers av avdelingene. Hun forteller at hun ville jobbe innen helsevesenet for å kunne hjelpe folk.

– For eksempel å bidra til smertelindring. Det er en god følelse når man ser at det virker.

– Og den følelsen når de opplever å mestre ting selv. Det å synge en sang sammen med en som har demens er magisk, legger hun til.

En av de største arbeidsplassene

Heidalstun bo- og servicesenter er en av de største arbeidsplassene i Heidal, med over 40 ansatte når man inkluderer vikarer og ekstrahjelper. Avdelingsleder Anita Moen forteller at det er stort sprik i alder på de ansatte, fra dem som er 18 år og til pensjonister som tar vakter.

– Men vi skulle gjerne hatt flere menn her, sier Brobakken og Johansen.

Mens mye er likt som da både Brobakken og Johansen først begynte å jobbe på Heidalstun, er det også en del som er annerledes.

– Det blir stadig mer å gjøre. Og damene har kortere frisyrer. Før brukte vi en del tid på å ordne hår, forteller de.

Varierte dager

Brobakken synes det er trist at noen har fordommer mot det å jobbe innen hjemmesykepleie og i bo- og omsorgssenter.

Hun forteller at arbeidsoppgaver kan være alt fra dusjing eller å hjelpe til med maten, til samtaler og å gi trygghet.

– Også har vi tett kontakt med legene på Otta.

Johansen som jobber i bokollektivet forteller at der er arbeidsdagene varierte, siden beboerne styrer dagene sine selv.