Håndverkslærere får opplæring på sløydsalen

I de nye læreplanene er det lagt større vekt på at elevene skal få utøve håndverk. De gamle sløydlærerne er for lengst gått av med pensjon og sløydsalene på skolene har forfalt. Da må lærerne på skolebenken.