Han skal samle trådane i det store helse- og omsorgsprosjektet

Steinar Løkken er tilsett som prosjektleiar for helse- og omsorgsprosjektet i Vågå. Han tiltrer stillinga 1. mai.