Det melder Den norske kirke i en pressemelding torsdag kveld.

Bonden overtar etter Solveig Fiske som nylig har gått av med pensjon. Den nye biskopen presenteres i Hamar domkirke i morgen fredag formiddag.

– Det er overveldende, og samtidig et stort alvor å bli biskop i Den norske kirke. Jeg ser fram til å gå inn i denne viktige tjenesten med glede og forventning. Jeg vil videreføre Hamar bispedømme som folkekirkebispedømme, inn i en ny tid, sier Bonden.

Bonden er i dag prost i Sør-Østerdal.

– Hamar har fått en biskop som er likandes, glad i folk og glad i Jesus, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Tolv av Kirkerådets medlemmer stemte på Ole Kristian Bonden som dermed er tilsatt som biskop i Hamar. Fire av rådets medlemmer ønsket Hege Elisabeth Fagermoen som biskop.

– Den nye biskopen har et solid votum bak seg, med stort flertall av de lokale stemmene og et solid votum i Kirkerådet. Han går inn i en stolt tradisjon av tydelige biskoper i Hamar, sier Raaum.

Bonden vigsles til biskop i Hamar søndag 29. januar i Hamar domkirke, der H.M. Kongen deltar.