Gudbrandsdal Slakteri As er formelt stifta

Gudbrandsdal Slakteri er stifta, foreløpig med Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal som eier. Terje Jonny Sveen blir styreleder.