Gjenoppretter sjukehjemsdrift ved DPS

Sel kommune har inngått leieavtale med Sykehuset Innlandet om bruk av lokaler ved distriktspsykiatrisk senter i Bredebygden ved Otta. Lokalene skal brukes til sjukehjemsdrift.