GD-cup besøkte Mån – Helga, Sigrid, Karianne og Eldri tykkjer det er artig å gå renn så nærme heime

Helga, Sigrid, Karianne og Eldri har gått på ski på Mån sidan dei gjekk i fyrste klasse. Laurdag stilte dei til start i Jenter 10-gruppa da GD-cup besøkte skileikeanlegget.