Fyrst var det hektisk på legekontoret- så vart det roleg

Det blir meldt om ein nedgang i talet på personar som oppsøkjer legekontor i heile Norge. Også i Vågå er det roleg hjå legane. Kommuneoverlege Gulleik Riksaasen meiner folk ikkje skal vera redde for å oppsøkje lege dersom det er nødvendig.