Fylkesmannen med felles kjøreregler: Anbefaler fjernundervisning

Fylkesmann Knut Storberget

Fylkesmann Knut Storberget Foto:

Fylkesmannen i Innlandet anbefaler nå et sett felles kjøreregler for Innlandet i forbindelse med koronautbruddet. Kjørereglene er laget i samarbeid med noen av kommunelegene og ble lagt fram for alle kommunene onsdag ettermiddag.

DEL

Som samordner har Fylkesmannen derfor i dag tatt et initiativ til felles kjøreregler for Innlandet for håndtering av koronasituasjonen.

Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

Hold hendene unna munn/ansikt.Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.

Overhold karanteneregler.

Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor

Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig

Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)Unngå utenlandsreiser.

Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.

Unngå unødvendige flyreiser innenlands.

Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)

For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.

Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.

Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige

Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige

Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.

Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.

Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.

Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje.

Kjørereglene vil bli løpende oppdatert.

Artikkeltags