Framtidslag med draumar og ambisjonar – vil arrangere terrengritt

Heidal framtidslag har mange jern i elden gjennom året. Nå har dei planar om enda meir.