Foreslår at ny barneskole på Otta skal ligge her

Kommunedirektøren i Sel foreslår at ny barneskole på Otta med plass til 320 elever bygges på Elvebakken, og at den skal stå ferdig høsten 2022.