Førebur seg på at det KAN bli mange smitta: – Hovudfokuset vårt nå er å forvente ei eskalering

Kommuneoverlege Gulleik Riksaasen meiner Vågå så langt har vore heldige når det gjeld koronasituasjonen. Nå førebur dei seg på ei eskalering og legg planar for ei eiga koronaavdeling i fyrsteetasje på Vågåheimen dersom sjukehus og LMS skulle bli fulle.