Forbereder seg på at flere kan bli smittet: - Kommunen har gode smittevernrutiner

Nasjonalt forventes det en økning i antall smittede av koronaviruset. Sel kommune legger nå en plan på hvordan de skal handle dersom det skulle komme smitte inn i en av helseinstitusjonene.