Fleire lokale er med i stort "Fel-Jakup"- prosjekt

Aslak Brimi har i samarbeid med Lom spel- og dansarlag initiert eit større innspelingsprosjekt inn mot 200-årsjubileet i 2021 for storspelmannen Fel-Jakup. Der er mellom andre Tufskrøkjun med.