Vegtrafikksentralen øst melder at det vil bli gjort ny vurdering i løpet av fredag 15. januar.