Sel kommune la ut følgende melding onsdag ettermiddag:

«Kommunen er bekymret for smitteutviklingen uten at vi har sikre smittekilder, og ønsker at alle med luftveissymptomer tar kontakt på koronatelefonen for å avtale testing.

Kommunen har økt testkapasiteten, og det vil være testing 5 dager i uken framover. Koronatesting foregår ved det gamle samfunnshuset (gamle Skansen kafé), Skansen 5 A. Innkjøring mot Ottahallen.

Vi har også økt kapasiteten på beredskapstelefonen for korona, det er nå to numre som kan brukes. Telefon 1: 46 90 83 42 og telefon 2: 46 86 31 67. Beredskapstelefonen er åpen mandag – fredag kl. 09–15.

Vi gjentar at hvis du ønsker å testes må du ringe beredskapstelefonen og avtale på forhånd.

Det blir tilrettelagt undervisning ved ungdomsskoletrinnet på Heidal skule, samt at det arbeides med ekstra tiltak nyttet opp mot en av barnehagene.

Smitteverntiltakene strammes inn ved legekontoret, fysio- og ergoterapitjenesten og hjemmetjenesten. Vi opprettholder strengere besøksrestriksjoner på helse- og omsorgsinstitusjoner, men det kan åpnes for besøk ved spesielle behov.

Vi ber alle innbyggere om å bidra i dugnadsarbeidet framover. Det betyr for den enkelte at man reduserer antall nærkontakter, tar pause i fritidsaktiviteter som felles trening, korøvelser o.l. De aktiviteter man gjennomfører må gjennomføres med skjerpede smitteverntiltak.

Å redusere kontakt er et av de mest effektive tiltakene vi har, et skippertak nå vil hjelpe oss å komme gjennom dette før jul»