Gå til sidens hovedinnhold

Finna er farlig!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjørn Frøsaker, Jon Opheim og Tore Solbakken representerer henholdsvis Naturvernforbundet i Oppland, Norsk Ornitologisk Forening Oppland, og Gudbrandsdal Sportsfiskeforening, med innlegg datert 30. juli, som er illustrert med foto av flom i Finna i juni 2011.

«Finna har satt støkk i mange opp gjennom åra», er foto-tekst. Finna har også forårsaket betydelige skader på eiendommer. At den i den store høstflommen i 1938 «truet» med å ta nytt løp gjennom bebyggelsen i Vågåmo – som Veikleåa i Kvam i 2011 og 2013, er det vel ingen som husker?

Storsamfunnet som har besluttet å verne mange elver har også ansvar for flomsikring langs disse, hevder disse tre skribentene. Da bør det vel også nevnes at det er dårlige erfaringer med vassdrags-forvaltere hos fylkesmannen, som skal være «redskap» for stor-samfunnet: Det var sendrektighet som var årsak til at nesten ingenting ble gjort etter oversvømmelsen i Kvam i 2011, så det ble stor oversvømmelse der også i 2013!

«Problemet» med Finna er det samme som med et antall andre elver i trange sidedaler i Gudbrandsdalen: Rasmasse fra temmelig bratte dalsider kommer ned i elveløpet, føres med flomvann ut mot Lågen eller Ottaelva, og fyller opp elveløp som har noe mindre fall ut mot hovedelva enn inne i sidedalene.

«Faren» med Finna er at den – som fotoet viser – til tider er stor elv, sammenlignet med f. eks. Veikleåa i Kvam. Derfor kan den forårsake temmelig store skader, hvis den i stor flom går over solid forbygging, tar nytt løp gjennom Vågåmo, og – i verste fall – «angriper» den gamle kirken der!

Finna er én av mange sideelver i Ottadalen, som ble deler av Verneplan IV for vassdrag i 1993: Med vern av Skjøli og Ostri samt Tundra i Skjåk måtte det velges lite utbyggingsalternativ for Øvre Otta, som ikke demper høstflommene i Ottadalen: Det ble store flomskader i Skjåk i oktober 2018. Da kom det veldig mye vann fra Vågåvatnet og Finna til Nedre Otta, så den elva «nådde» nesten opp til bjelkene under lang vegbru i stasjonsbyen Otta!

Å forvalte vassdrag er stort ansvar. Særlig når det er klimaendring på gang, så det med kraftig regn og rask snøsmelting blir ekstra store vannføringer i både små sideelver og stor hovedelv, som i Ottadalen i oktober 2018: Det nytter ikke å påstå at store flommer er uforutsette, når klimaforskere har advart mot klimaendringen som nå er på gang i 30 år!

Undertegnede mener at det ble vernet for mange sideelver i Ottadalen i 1993, og at vernevedtaket for Finna bør gjøres om. Dels fordi den elva – med fornuftig utbygging – kan gi betydelig kraft-mengde; men mest fordi Finna har temmelig stort skadepotensiale!