Får utvide terrasse på Høvringen

Høvringen Handel har søkt Sel kommune om å få utvide terrassen.