Får tilskudd til tynning av skog

I Sel er det kommet inn tre søknader om tilskudd til tynning våren 2020.