Får tilskot til tiltak i utvalde kulturlandsskap i jordbruket

Nytt tak på stabbursbygning, rydding av gjeile og restaurering av ei stugu i Vågå er blant tiltaka det er gjeve tilskot til.