Får konsesjon på landbrukseigedom

Magnus Rønningen har søkt Vågå kommune om konsesjon på landbrukseigedommen Våreng.