Får konsesjon på Grov

Campingvert Randi Vassplassen Bakken sel unna landbrukseigedommen Grov.