Får ikke støtte til gjerding rundt seterkve

Pål Harlaug har søkt Sel kommune om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler).