Får dele skogteig på Sjoa

Ole Magnus Aamodt får tillatelse til fradeling av 340 dekar skogsmark.