Får dele fra skogteiger i Murudalen

Ragnhild Solhjemslie har søk Sel kommune om fradeling av to skogteiger i Murudalen.