Får dele fra innmarksbeite

Jan Ole Steine og Mari Rosenkratz-Olsen har søkt Sel kommune om å få dele fra 76,8 dekar innmarksbeite.