Får dele fra areal i Heidal

Semon Aaseng i Heidal har søkt Sel kommune om fradeling av et areal om rundt 0,5 dekar.