Får bygge landbruksveg i Sel

Pål Kristian Uldalen har søkt Sel kommune om tillatelse til bygging av landbruksveg.