Etterlyser diskusjon rundt landbruk og konsesjonsbehandling

Varaordførar Live Langøygard (Ap) etterlyser ein diskusjon på kva handlingsrom kommunen har når det gjeld behandling av konsesjonssaker. – Sjølv om handlingsrommet er lite så er det der, og det må vi ta ein diskusjon rundt.