Innlandet fylke får en stadig sterkere posisjon. Det henger sammen med mange ting, men særlig betydningsfullt er det at organisasjons- og næringsliv har samla seg og er organisert som Innlandet. Sammen løfter vi blikket, og markerer oss nasjonalt og internasjonalt.

I november sa NHO-sjefen Ole Erik Almlid at han aldri tidligere har kjent et slikt trøkk fra næringslivet i vår region. Mer samarbeid og et stadig sterkere fellesskap er mye av grunnen til dette, og at virkemidler og samhandling ikke stopper ved de gamle fylkesgrensene. Vi ser at felles innovasjon- og utviklingsarbeid i det nye fylket nå begynner å gi ringvirkninger.

Vi står sammen om viktige prioriteringer, og fronter det med en felles stemme. Det gjelder blant annet veg og jernbane inn mot Nasjonal transportplan, legge til rette for relevant utdanning og forskning, satsing på klynger og kompetansemiljøer, og at vi i fellesskap løfter de viktige naturressursene som finnes her i Norges grønne hjerte.

BioValley heter satsingen som forener gode krefter i Innlandet. Vi ønsker å foredle mer av råvarene lokalt, heller enn å sende de ubearbeidet ut av regionen. Bare innen biøkonomien peker SINTEF på at Innlandet har 25.000 mulige nye arbeidsplasser, men da må vi gjøre de smarte grepene og ikke kaste bort tid og penger på andre ting.

En felles stemme er viktig for å realisere jernbaneprosjekter som Godspakke Innlandet, InterCity fram til Lillehammer og ny flerbruksterminal på Sørli i Stange. Dette har blitt løftet opp fra et samla Innlandet, og nå i behandling av budsjettet sier transportkomiteen på Stortinget: «For at Sørli skal kunne utvikles som en flerbruksterminal, og som et industriområde for grønne næringer med stort eksportpotensial til resten av Europa, trengs starten av en sportilkobling til jernbanen litt lenger nord enn dagens avkjøring til den eksisterende tømmerterminalen. Første del av denne sportilkoblingen må lages samtidig som dobbeltsporet bygges for å forhindre at trafikken på jernbanen senere må stanses for å gjennomføre en så enkel operasjon.»

Næringsfondet Grønn framtid har siden 2017 bidratt med 50 millioner kroner til 150 grønne forretningsideer i Oppland, og nå har fylkestinget utvidet fondet til hele fylket. Før jul ble det offentliggjort at Norwegian Wood Cluster er blitt en del av Arena-programmet i Innovasjon Norge. Vi i IFK bevilget nylig to millioner kroner til Krafttak for grønn vekst i Gudbrandsdalen. I skogen på Magnor i Kongsvingerregionen bygger Vestre verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. I Brumunddal står Mjøstårnet, verdens høyeste trebygning. Dette er bare noen av mange eksempler som understreker at vi sammen er en kraft i det grønne skiftet.

Hovedpoenget mitt er at vi stadig oftere møter saker som dette, hvor et samla Innlandet står sterkere, og vi får større gjennomslag i konkurransen med andre. Dette er viktig for både verdiskaping og for å kunne nå klimamålene. Og det vil bidra positivt til å løfte alle deler av Innlandet. Vi skal skape en merverdi for hele fylket vårt, ikke tilbakesteg. Det får vi best til med et sterkt Innlandet.

Hans Kristian Enge, Gruppeleder for Innlandet Arbeiderparti