Endringar i friluftslova - nå kan kommunane vedta lokale reglar

Nå kan kommunane sjølve vedta lokale reglar om til dømes telting, riding eller annan ferdsel og åtferd i naturen.