En femtedel av arbeidsstokken i bedriften er lærlinger:- Positivt for bedriften

Av

Hos bedriften Gudbrandsdal Frakt er 5 av 25 ansatte lærlinger.