Elva går langt innover dyrka mark: – Dramatisk for mykje avling

Lars Ole Anderssen har budd med utsikt utover Ottaelva i 43 år. På desse åra har han berre sett ho så stor som nå fem- seks gonger. Han håper ho ikkje veks seg til 2018- nivå.