Elevar skulle ikkje få vera med drosja sjølv om dei betalte- så snudde Innlandstrafikk

Foreldra til skuleungane som bur i Kveom i Vågå fekk beskjed om at elevar ikkje lenger får moglegheit til å kjøpe seg plass i drosje med ledig plass til og frå skulen. Nå ser det likevel ut til at det går mot ei løysing i Kveomsvegen.