Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å fordele inntil 60 millioner kroner i tilskudd til skogplanting.