Salmeboka frå 1700-talet er ingen ukjent skatt, men den har heller aldri fått nokon stor merksemd. Historikar Mette Vårdal vart nysgjerrig på denne handskrivne salmeboka og fekk låne originalboka. 200 sider med refleksjonar gjort for 250 år sidan rørte noko i ho.

– Eg blir så andektig, smiler Vårdal.

Salmane i sin heilskap er ubrukelege i dag, men Vårdal meiner mange av tekstene gjev grunnlag for refleksjonar.

I 1772 kom det harde frostnett i september. Kornet fraus og alle forstod at den vinteren ville det bli svelt i hel. Over halvparten av Vågås befolkning stod i fare for å døy av svolt. Da bad Kjørren til Gud. Om ikkje kornet på åkeren kunne reddast fekk Gud sørgje for at kongen sende korn, og at dei fekk det på kreditt. For pengar fanst det lite av.

– Det er sterk lesnad. Vi har det så himla bra i dag og eg fekk lyst til å bruke nokre av sitata som viser kor tett på naturen dei levde og kor sårbart livet var. Vi har godt av å bli minna på realitetane i livet.

Rundløype

Kultivator har arbeidd med dette stoffet i om lag eit års tid. Planen var at det skulle bli ein konsert, men så kom korona og planane måtte endrast.

– Vi måtte tenkje formidling på andre måtar, seier Vårdal.

Løysinga vart ein installasjon som i fyrste omgang skal stå i Ullinsvin. Skuret midt på tunet har dei innreidd med ein lyd- og bildeinstallasjon. Her kan ein setja seg ned, sjå «ut gjennom vindauget» og høyre på lyden som blir spelt av.

Rundt om i hagen har dei sett opp fleire små skilt med tekststubbar. Storofsen har fått sitt eige stoppepunkt, det same har kjærleik, natur og mat.

– Det er moro at noko som vart skrive for 250 år sidan kan setja i gang tankeprosessar i dag. Det opnar for refleksjon der alle sjølvsagt tek utgangspunkt i eige liv og engasjement.

Best i mørknet

Installasjonen har fått namnet «Vor Suplicas», og Kulturrådet har så stor tru på prosjektet at dei kom gjennom det tronge nålauget og fekk støtte.

Vårdal fortel at den nok er mest unik i mørket med lommelykt som set fokus på bileta og skilta, men at det også vil vere mogleg å gå rundt å sjå på dagtid.

– I fyrste omgang vil den stå til snøen kjem, seier Vårdal. Ho fortel at dei også har snakka laust om å bruke den på Flya til sommaren og i Oslo.

– Fordelen er at den er enkel å ta med seg.

Det er også komponert musikk til installasjonen, og den planlagde konserten som vart korona-utsett blir neste år.