Frykter at mange må ty til permitteringer - ønsker raskere utbygging av E6 Sjoa-Otta

Kommunene i Gudbrandsdalen kan sørge for rask utbygging av E6 Øyer – Otta hvis de bidrar til planer som ivaretar god samfunnsnytte. Trygve Groven i Nord- Gudbrandsdal Næringsforening mener norddølene må benytte anledningen.