Dobbeltspor fra Lillehammer til Gardermoen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev KrF mener at jernbane er et viktig og miljøvennlig transportmiddel som er spesielt godt egnet for pendling i befolkningstette strøk, og for godstransport på lengre distanser. KrF går inn for en satsing på jernbane gjennom økt vedlikehold og investeringer i økt kapasitet. Vi vil arbeide for at Jernbanedirektoratets fremdriftsplan for Inter City- utbyggingen fra Lillehammer til Skien blir prioritert, og at arbeidet med å bygge dobbeltspor fra Gardermoen til Lillehammer blir forsert. Med utbygging av dobbeltspor mellom Lillehammer og Gardermoen vil en kunne øke kapasiteten på banenettet, og senke reisetiden betydelig. Dobbeltspor vil bety at en slipper å vente på kryssing med motgående tog, og det vil være med å gi grunnlag for å overføre mere persontrafikk og godstrafikk fra vei til bane.

Mange bor i vår region og pendler inn til Oslo daglig, på enkeltdager eller ukebasis. Et bedre togtilbud med raskere togreiser vil gjøre arbeidsdagen eller skoledagen kortere, og gi flere mulighet til å bo og ha mere tid hjemme. Et godt tilrettelagt togtilbud gjør det mulig å utføre arbeidsoppgaver eller lekser til og fra en arbeidsplass, studiested eller skole. Et godt utbygd togtilbud med raskere togreiser på Dovrebanen er og viktig for å komme seg raskt til Gardermoen for et distrikt som ikke har flyplass. Utbygging av dobbeltspor til Lillehammer gir og økt mulighet for å overføre mere godstrafikk fra vei til bane. Det vil lette presset på veinettet og gi økt trafikksikkerhet. En satsing på jernbane er en investering for fremtiden, en investering som gir betydelig miljøgevinst og en investering som er med å redusere utslipp av fossilt brensel.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags